Marketing

Za marketing se obično misli da je to “puno previše ispijenih kava” i “ugodnih razgovora sa klijentima”, ali ovo, ovo je pravi pravcati “rudarski posao”. Kreativa, razmišljanje, promišljanje, ponude, cijene, mailovi, razgovori, dogovori, osmišljavanje kampanja, pisanje tekstova, snimanje, sekunda gore, sekunda dolje, glazbena podloga, dobar glas….. i nakon svega pogriješite u jednoj znamenci devetocifrenog telefonskog broja… pa krenimo sve iz početka… i znate da se “dobar glas daleko čuje”, a mi smo “glas koji ostavlja trag.

E-mail: marketing@vip-media.hr

Telefon: 042 505 606